''22/11'' Keşke bir masada oturabilseydik… Wish we could sit by a table…


                       


KEŞKE BİR MASADA OTURABİLSEYDİK
-Wish we could sit by a table  
                                                                                                        

asl med


Nick Cave’in “Ve EşekMeleği Gördü” romanındaki ...Euchrid ve Cosey Mo’dan esinlenen iki kişilik bir gösterim.
Yeryüzünün en çaresiz ikilisi

Kral ve Melek’in umutsuz rastlaşması…
İsabetsiz eylemler silsilesi, kopukluklar üzerine kurulu bir ilişki.
“belki çoktan öldük

keşke bir masada oturabilseydik


A performance for two, whom inspired through Euchrid and Cosey Mo from “And the Ass Saw the Angel”by Nick Cave. The most helpless couple of the earth...Gloomy encounter of King and Angel. Cluster of inappropriate actions, an affair revolved around discontinuity. “maybe we are already dead...wish we could sit by a table”

 


Koreografi/ Choreography: HANDAN ERGİYDİREN 
Gösterimciler/Performers : EMRE OLCAY – ASLI ÖZTÜRK
Ses-Efekt/ Sound-Effect: AHMET K. BİLGİÇ
Dramaturgi/Dramaturgy: SELDA ÖNDÜL-ŞAMİL YILMAZ
Sahne Tasarım/ Stage Design : ARDAN ÖZMENOĞLU – HANDAN ERGİYDİREN
Işık Tasarım/Light Design: ULAŞ YATKIN
Kostüm/Costume : HANDAN ERGİYDİREN
Proje Asistanı/Project Assistant: GÜNAY ERTEKİN


*KEŞKE BİR MASADA OTURABİLSEYDİK – İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından desteklenmiştir.


© Aslı Öztürk 2012